Stichting "De Blokhut" is opgericht in 1991, door Stichting Schager Drumband, Vogelevereniging Schagen en Omstreken en de Vereniging EHBO afd. Schagen. Zij heeft het voormalige pand van Openbare Werken aan de Loet 10 in Schagen aangekocht van de Gemeente Schagen. Stichting "De Blokhut" beheert en exploiteert het gebouw en biedt de drie verenigingen de mogelijkheid om hun activiteiten te kunnen uitoefenen.

 In het gebouw is een kantine aanwezig welke gerund wordt met vrijwilligers en zij zorgen indien wenselijk voor de nodige consumpties.

Al onze inspanningen ten spijt, is het ons niet gelukt om adequate invulling te vinden voor onze openstaande vacatures van bestuursleden voor Stichting “De Blokhut”. Aangezien er voor de belangrijkste vacature, die van beheerder, geen opvolging is gevonden heeft het bestuur helaas moeten besluiten om de stichting te ontbinden per 31 december 2019  

Het bestuur van Stichting De Blokhut distantieert zich van alle verhalen, die nu de ronde doen, welke verwachtingen wekken aangaande het behoud van het verenigingsgebouw.